Preparacio Cursa Vilobi 15 Febrer

Llista de tasques a fer per preparar la cursa de Vilobi

GESTIONS
- Ajuntament, autoritats, entrega premis : C. Calle - Miguel
- ambulancies (contactar amb en Felix) : Jordi
- ats : Merli
- regals : Gil
- premis (copes, pernils, etc etc) : J.Roca
- contactar amb JOAN COUNTRY BIKES (dorsals, inscripcions):Galde
- arbitres, premi montanya, curta-llarga (lliçencia federativa): Miguel
- el globus de sortida arribada, consell comarcal: Galde
- musica, altaveus: Galde
- contactar amb els caçadors : Gil-Merli
- contactar amb els propietaris de cases: Ricard-Pere
-
-
-
-

LOGISTICANegreta
- habituallaments (2) : ??
- menjar, botifarres, beure, Donuts : J.Roca
- allargos (endolls electrics): Fermi

CURSA
- diseny cursa llarga, imprimir perfil : Ricard
- diseny cursa infantil :
- cintes : Carlitos
- guix per marcar : J.Roca
- motos-quads (minim 2) : Galde
- controls : salitja (2); brunyola curta-llarga (1), brunyola (1)
- control ruta infantil: ??
- tancar la cursa: ??
-
PERFIL