4H resistencia Sta Coloma

Les fotos dels participants de Vilobí