Acords de la junta

Després de la reunió de la junta de socis celebrada el passat dia 1 d’octubre, es varen prendre el següents acords :

1. Participar en la copa la Selva. El vicepresident en Pere-S es farà càrrec de la organització.
2. Es mirarà de fer una cursa de resistència les 6h de Vilobí per la festa major del 2011. El circuit possible pot ser el de motocròs. Gil i Jordi-C estan al càrrec.
3. Els socis que facin o renovin el carnet al 2011, tindran com obsequi un mallot del club i un parell de mitjons.
4. Es farà mes conjunts de roba i es deixarà a la venda a ViloBici. Ricard-S se’n cuida.