CollfredQui s'anima per pujar el COLLFRED el proper dissabte 30 JUL pel matí

Si algú vol venir que m'ho digui el proper divendres

Jordi-F