REUNIO REUNIO REUNIO


REUNIÓ EXTRAORDINARIA DEL CLUB
Nova data: DIVENDRES 1 de Octubre

>> Al Bar la Plaça a les 9h del vespre

Preguem l'assistència de tots el membres de la junta
tresorer, secretari, vicepresident i vocals

Ordre del dia:

Estat de contes
Planificació de la propera temporada
NOVETATS